Sep 202013
 

Bài thứ chín, Lòng Còn Gửi Áng Mây Hàng, vốn là bài aria Vi Ravviso, O Luoghi Ameni của Vincenzo Bellini, trích hồi thứ nhất vở opera La Sonnambula (Mộng-Trung Thiếu-Nữ). “Ôi quê hương, hai chữ huyền-nhiệm lạ! Trọn kiếp làm người chẳng lẽ sinh ra chỉ để trước ngày hoá-diệt còn kịp quay về nhìn lại một lần nơi cắt rốn chôn nhau?” Chất Lamartinede Musset ở đây vô-tình lại rất gần-gũi với chủ-đề “Cố quốc bình cư hữu sở tư” bên các nhà thơ Đông-Á. Bởi lẽ, chúng tôi chẳng ngại-ngần gì không viện-dẫn vài tứ thơ của Đường-Thi Bắc-Đẩu Lão Đỗ để hợp-lưu giao-chuyển với dăm câu nhạc của Nam-Âu đệ-nhất điệu từ nhân Bellini.


Mua bài “Lòng Còn Gửi Áng Mây Hàng”