Sep 202013
 

Bài thứ mười lăm, Nhịp Cầu Thệ-Thuỷ, thí-nghiệm dung-hoà âm-nhạc của Pyotr Ilyich Tchaikovsky vào với thi-ca của Nguyễn Du và Lý Bạch. Trong vở opéra Eugene Onegin (Hoàng Thạch-Lân), Tchaikovsky đã miêu-tả một mối tình chị để lỡ duyên em, cho đến kỳ tái-ngộ mai sau thì dịp tương-phùng ngày nao đã mất. Bài tứ-tấu Slykhalil’vy (Ai Thấu Chăng Niềm) là bài mở đầu vở nhạc-kịch này: hai chị em Tatjana (Thu-Thảo) và Olga (Xuân-Băng), phong-lưu tót bậc hồng-quần, xuân xanh xấp-xỉ tuần cập-kê, đang mơ-mộng yêu-đương qua lời thơ Pushkin não-nùng diễm-ảo; mẹ và u già thì mỉm cười lắc đầu trước giấc mộng thanh-xuân kia, khẽ-khàng trao đổi cùng nhau những kinh-nghiệm đoạn-trường ai có qua cầu mới hay mà suốt một đời con người ta chỉ có thể sống để bụng, chết mang theo, chứ chẳng mong gì hai thế-hệ một sớm một chiều thông-cảm kịp. Với đôi song-tấu Mai Hương và Thái Hiền, chúng tôi đã chuyển hết lại thành cặp hoàng-lan bạch-cúc Thuý-Vân Thuý-Kiều, trước còn bên hiên Lãm-Thuý, mà sau đã đến bến Tiền-Đường. Chất liệu hoài-xuân nữ-tử ở đoạn nhạc mở đầu được dựa trên lời thơ Tý Dạ Tứ Thời Ca của Lý Thái-Bạch, bậc thầy muôn thuở của văn-hoa bay-bướm; chất liệu hoài-cổ thương-tâm ở đoạn nhạc kết-thúc lẽ dĩ-nhiên phải viện-dẫn Nguyễn Du, nhà thơ nghìn đời của viễn-diệu u-linh.


Mua bài “Nhịp Cầu Thệ-Thuỷ”