Sep 202013
 

Bài thứ nhất, Xuôi Giòng Nước Chảy, trích ở hồi thứ ba vở opéra Les Contes D’ Hoffmann (Ly-Trai Chiếu-Dị) của Jacques Offenbach, chuyển ngữ khúc Barcarolle (Đò Đưa) trêu sầu gợi nhớ của nhân-vật Giulietta (Ngọc-Thuyền), chuyên nhiếp-hồn đàn ông trên khắp cõi Venezia (Doanh-Phố). Trong bản dịch Nôm, nhằm chiêu gọi nguyệt-phách bao kẻ Tầm-Dương đầu bờ, Tiền-Đường cuối bến, người dịch đã vận-dụng chất liệu thơ Bạch Cư-Dị đời Đường và Phạm Quý-Thích triều Nguyễn:

Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ,
Giang Châu Tư Mã thấp thanh sam.


Mua bài “Xuôi Giòng Nước Chảy”