Feb 202014
 

Giac-Mong-Dem-He
Chương-trình Ngôn-Tinh Ngữ-Tuý với Trần Như Vĩnh-Lạc tuần này phân-tích tuyệt-phẩm hài-kịch Giấc Mộng Đêm Hè (A Midsummer Night’s Dream) của đại-văn-hào William Shakespeare. Phát vào lúc 8 giờ tối Houston (Central Standard Time, GMT-6) trên SGN 51.3 và livestream trên http://saigonnetwork.tv
Sorry, the comment form is closed at this time.