Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/public/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 39
Sep 202013
 

Bài thứ nhất, Xuôi Giòng Nước Chảy, trích ở hồi thứ ba vở opéra Les Contes D’ Hoffmann (Ly-Trai Chiếu-Dị) của Jacques Offenbach, chuyển ngữ khúc Barcarolle (Đò Đưa) trêu sầu gợi nhớ của nhân-vật Giulietta (Ngọc-Thuyền), chuyên nhiếp-hồn đàn ông trên khắp cõi Venezia (Doanh-Phố). Trong bản dịch Nôm, nhằm chiêu gọi nguyệt-phách bao kẻ Tầm-Dương đầu bờ, Tiền-Đường cuối bến, người dịch đã vận-dụng chất liệu thơ Bạch Cư-Dị đời Đường và Phạm Quý-Thích triều Nguyễn:

Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ,
Giang Châu Tư Mã thấp thanh sam.

Continue reading »