Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/public/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 39

Ngôn-Tinh Ngữ-Tuý – 02 – Giấc Mộng Đêm Hè (A Midsummer Night’s Dream) – Kì 1

 Ngôn-Tinh Ngữ-Tuý  Comments Off on Ngôn-Tinh Ngữ-Tuý – 02 – Giấc Mộng Đêm Hè (A Midsummer Night’s Dream) – Kì 1
Feb 202014
 

Giac-Mong-Dem-He
Chương-trình Ngôn-Tinh Ngữ-Tuý với Trần Như Vĩnh-Lạc tuần này phân-tích tuyệt-phẩm hài-kịch Giấc Mộng Đêm Hè (A Midsummer Night’s Dream) của đại-văn-hào William Shakespeare. Phát vào lúc 8 giờ tối Houston (Central Standard Time, GMT-6) trên SGN 51.3 và livestream trên http://saigonnetwork.tv