Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/public/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 669

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/public/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 674

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/public/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 687

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/public/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 692

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/public/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 697
Vietnamese Romances » Con Tạo Xoay Vần
Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/public/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 39

Vietnamese Romances

 

CUNG TIẾN

01. Aria all’antica (Hương Xưa)
02. Selenemorphosa (Nguyệt-Cầm)
03. Autumnal Aura (Thu Vàng)
04. Secrètes Langueurs (Hoài-Cảm)

TRẦN LÃNG MINH

05. At the Horizon’s Edge (Hạnh-Phúc Nơi Một Con Đường)

PHẠM DUY

06. Paean (Tình-Ca)
07. Blushing Verdure (Cỏ Hồng)
08. La Valse des Adieux (Trả Lại Em Yêu)
09. Vernal Sérénade (Đêm Xuân)

TỪ CÔNG PHỤNG

10. Lachrymosaics (Mắt Lệ Cho Người)

TRỊNH CÔNG SƠN

11. A Whiff of Grace (Diễm Xưa)
12. Lapidarian Ineffability (Tuổi Đá Buồn)
13. Entrances and Exits (Một Cõi Đi Về)


Buy “Vietnamese Romances” album

 Posted by at 10:59 pm