Skip to content

Con Tạo Xoay Vần

Tag: #Forever

Dù Muôn Đời (ca-khúc)

Vĩnh-Lạc phóng-tác từ ca-khúc "Forever" trong album “Episode” năm 1996 của Stratovarius. Nhạc và lời: Timo Tolkki.

Mình ta đứng trong bóng tối. Đời quá sớm vào đông. Kỷ-niệm lui về thời bé dại, Những ngày ta còn ghi nhớ mãi khôn nguôi. Ôi, thời xưa hạnh-phúc biết mấy! Có buồn đau bao giờ đâu! Rảo bước ngang từng cánh đồng xanh, Mặt trời trong mắt. Ta vẫn còn đấy, bàng-bạc khắp mọi nơi: Ta là hạt bụi trong gió, Ta là ngôi sao trên bầu trời phía Bắc ― Ta chẳng hề ở lại nơi nào, Ta là làn gió trong tàn cây ― Liệu em vẫn đợi ta muôn đời chăng?